पोटॅशियम शोनाईट म्हणजे काय ? त्याची वापरण्याची पद्धत व फायदे

0

(१) पोटॅशियम शेनाईट हे उत्पादन पोटॅशियम मॅग्नेशियम या अन्नद्रव्याच्या डबल सेल्फेट सॉल्ट आहे. हे खत पाण्यात 100% विद्राव्य असल्याने जमिनीतून ड्रिप मधून किंवा फवारणीतून वापरता येते

(२) यात 23% पोट्याश 10% मॅग्नेशियम व 15 टक्के गंधक ही अन्नद्रव्ये आहेत

(३) कोणत्याही पिकाच्या पक्वतेच्या काळात मॅग्नेशियम व पोटॅश या अन्नद्रव्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर लागते कारण पिष्टमय पदार्थ व स्टार्च यांच्या चयपचयाच्या क्रियेत अनुक्रमे मॅग्नेशियम व पोटॅश ही अन्नद्रव्ये भाग घेतात म्हणून त्यांचा पुरवठा अपुरा असल्यास फळांची वाढ आणि कॉलिटी यावर विपरीत परिणाम दिसून येते

(४) पक्वता पूर्व स्थितीनुसार शिफारशीनुसार पोटॅशियम शेनाईटचा जमिनीतून ड्रिप मधून किंवा फवारणीतुन वापर केल्यास फळे व भाजीपाला पिकामध्ये साखर निर्मिती व फळांचे फुगवन यावर अपेक्षित परिणाम दिसून येतो

(५) पोटॅश मुळे फळे व भाजीपाला पिकाची फुगवन तर होतेच पानांचा हिरवा रंग व पर्यायाने त्याची कार्यक्षमता मॅग्नेशियम मुळे आबाधित राहते

वापरण्याचे प्रमाण

जमिनीतुन_- फळे व भाजीपाला पिकासाठी फळाची सेटिंग झाल्यावर एकरी 25 किलो एकदा द्यावे

ड्रिप मधून_- फळे व भाजीपाला पिकाच्या तसेच तोडण्याच्या काळात एकरी तीन ते पाच किलो दर आठवड्याला चार वेळा सोडावे

फवारणीतून_- ड्रिप ची सोय नसल्यास भाजी पाला पिकाच्या पक्वतेपूर्वी तसेच तोडणीच्या काळात फवारणी करावी.

महत्वाच्या बातम्या : –

‘हे’ आजार असलेल्या लोकांनी चुकूनही फुलकोबी खाऊ नये अन्यथा….

तुम्हाला माहित आहे गायीच्या आणि म्हशीच्या दुधामध्ये काय फरक आहे ? कोणचे दूध आरोग्यासाठी फायदेशीर जाणून घ्या

डाळींब बागांचे उन्हाळी व्यवस्थापन

खोडकीड कीडीचा प्रादुर्भाव कसा होतो व त्यावरील काही उपाय

जमिनीला देखील आच्छादनाची गरज

Leave a comment