Browsing Tag

What is Jivamrut? How to give Jivamrut? Effect of spray mortality

जिवामृत म्हणजे काय? जिवामृत कसे द्यावे? जिवामृताचे फवारणीचा परिणाम

जिवामृत हे खत नसून अनंत कोटी उपयुक्त सुक्ष्म जिवाणूंचे सर्वोत्तम विरजन आहे.तसेच सर्वोत्तम बुरशिनाशक सर्वोत्तम विषाणू नाशक तूरोधक व सर्वोत्तम संजिवक आहे. फक्त एक वेळ वापरून पिकांचं निरीक्षण करा. जिवामृत कसे तयार करावे? 200 ली. पाणी…