Browsing Tag

Once you know the symptoms of sulfur deficiency in the crop

पिकातील गंधक कमतरतेची लक्षणे एकदा जाणून घ्या…

पिकातील गंधक कमतरतेची लक्षणे एकदा जाणून घ्या...  केळी 1) केळीची नवीन पाने गोलाकार न होता पिवळसर पांढरी होतात. 2) झाडांची वाढ खुंटते व लहान फळे तयार होतात व पाने पिवळी पडतात.  वांगी  1) गंधकाची कमतरता असल्यामुळे झाडांची अपरिपक्व फुले…