Browsing Tag

multispeciality hospital

हिंगोली जिल्ह्यातील धोरणात्मक मागासलेपण क्षयरोगासाठी ठरू शकते पोषक!

ग्रामीण भाग, समाजातील आर्थिक-सामाजिक, शैक्षणिक तसेच धोरणात्मक मागासलेपण आजारास प्रोत्साहित करू शकते या शक्यताचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली तर आजाराचे निर्मूलन करता येऊ शकते. पोलिओ समूळ नष्ट झाला. का? या यशामागे धोरणाची सुव्यवस्थित होण्याची…