Browsing Tag

CSC पोर्टल

महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची सातवी यादी जाहीर

महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ती योजनेची सातवी यादी जाहीर झाली आहे 1 जानेवारी २०१९ रोजी ही यादी प्रकाशित करण्यात आली होती पण त्यामध्ये काही गावांची नावे नसल्यामुळे ही यादी प्रकाशित करण्यात आली नव्हती परंतु आता ही यादी पूर्ण गावासहीत…