Browsing Tag

नियम

हिंदू धर्मानुसार गाई पाळण्याचे ‘हे’ आहेत नियम

हिंदु धर्मात, गायीला सागर मंथनातून उत्पन्न झालेल्या 14 रत्नांपैकी एक कामधेनु म्हणून पाहिले जाते. भारतातील बहुतेक सण आणि विधींमध्ये गायीचे महत्त्व एका मार्गाने सांगितले जाते. खेड्याच्या ग्रामीण भागात आजही कोणत्याही शुभ कार्यापूर्वी गायीच्या…