Browsing Tag

नस

नस दाबली गेली असल्यास ‘हे’ घरगुती उपाय एकदा नक्की करून पहा

नसां मध्ये वेदना होणे ही एक गंभीर समस्या नाही, परंतु नसांच्या वेदनेला दुलर्क्षित केल्याने हे धोकादायक असू शकते. या साठी आपल्यला काही उपचार करायला हवे ते जाणून घेऊ या दबलेल्या नसांची लक्षणे अश्या प्रकारे जाणून घ्या  शरीराच्या भागात…