Browsing Tag

धोतरा पाला

अश्या प्रकारे तयार करा दशपर्णी अर्क

भारत सरकारच्या किटकनाशक बंदी कायद्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांनी हे जैविक कीटकनाशक स्वता: तयार करावे.1 लिटर तयार करण्यासाठी खर्च फक्त 6 रुपये आहे व 16 लिटर पंपासाठी फक्त 200 मिली घेणे आहे . एका पंपासाठी खर्च 2 रुपये याची माहिती खालील…