Browsing Tag

द्राक्षांची बाग

शेतकऱ्याने उजाड माळरानावर फुलवली द्राक्षांची बाग

द्राक्ष ही एक वेलवर्गातील वनस्पती आहे. याच्या दोन जाती आढळून येतात पिवळी द्राक्षे व काळी द्राक्षे. ही फळे उन्हाळ्यात मिळतात. द्राक्षांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. द्राक्षे खाण्यासाठी तसेच जाम, जेली, ज्यूस, दारु व…