Browsing Tag

तुलनात्मक अभ्यास

सफरचंद व पेरु –एक तुलनात्मक अभ्यास

मित्रांनो , इंग्रजीत एक म्हण आहे – AN APPLE A DAY KEEPS DOCTOR AWAY म्हणजे रोज जर एक सफरचंद आहारात असेल तर डॉक्टरची गरज भासणारच नाही. निश्चीतच आपल्या सभोवताली असलेल्या फळांमध्ये सफरचंद या फळाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. परंतु कदाचीत…