Browsing Tag

तांबेरा

भुईमुग पिक संरक्षण

महाराष्ट्रात भुईमुगाच्या पिकावर पाने गुंडाळणारी अळी, मावा, फुलकिडे, तुडतुडे या किडी प्रामुख्याने आढळून येतात. याशिवाय काही भागात हुमणी, वाळवी किंवा पाने खाणा-या अळ्या या किडींचाही उपद्रव झाल्याचे आढळून येते. मावा ही कोड विशेषतः पाऊसमान…

उन्हाळी भुईमूग कीड व रोग नियत्रंण

उन्हाळी भुईमूग सध्या सध्या वाढिच्या अवस्थेतआहे तसेच वातावरणात सतत बदल होत असल्यामुळे पिकावर सध्या रसशोषन करणारे किड उदा मावा काळा,तुडतुडे,पांढरी माशी किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे, त्यामूळे झाडांची वाढ खुंटलेली दिसून येत आहे त्यामुळे…