Browsing Tag

डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर

17 राज्यात ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना लागू

'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' या योजनेअंतर्गत एकाच रेशन कार्डचा वापर देशभरात कुठेही करता येणार आहे. कोणत्याही राज्यातील रेशन कार्डधारक, कोणत्याही अन्य राज्यातील रेशनच्या दुकानातून कमी किंमतीत स्वस्त धान्य खरेदी करु शकतात. या योजनमुळे…