Browsing Tag

अन्न द्रव्य

मातीची उत्पादन क्षमता वाढण्यासाठी व पिकांचे उत्पादन वाढण्यासाठी आवश्यक घटक

आधी पाहुयात आपण आज पिकास काय देत अहोत....... 1. 10.26.26 - NPK 2. DAP - NP 3. 12 :32:16 - NPK 4. 0: 52: 34 - PK 5. युरिया - N याचा अर्थ आपण पिकाला फक्त 3 मुख्य अन्न द्रव्यच देत अहोत. मात्र पिकाला एकूण 16 अन्न घटक लागतात 1. हवेतून 3…