Browsing Tag

अनुभव

चागंला बागईतदार होण्यासाठी ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

चागंला बागईतदार  होण्यासाठी खालिल गोष्टी लक्षात ठेवा. पिकात निर्णय घेताना आचरणात राहू द्या. काही संकल्प: १) प्रथम झाडाचे ऐकायला शिका. २) अनुभव हाच गुरू स्थानि माना. ३) खर्चात कायम बचत धोरण राबवा ४) अनुभव सायन्टिक आसु दया. ५) चागंल्या…