Browsing Tag

अँसेटिक अँसिड

पिक पोषणात झिंक अत्यंत महत्त्वाचे

पिकातील ऑक्झिन्सच्या निर्मितीसाठी झिंक गरजेचे आहे. पिकाच्या शेंड्याच्या वाढीसाठी गरजेच्या इंडॉल अँसेटिक अँसिड ची निर्मिती ही झिंक पासुन होते. त्यासाठी ट्रिप्टोफॅन हे अँमिनो अँसिड कार्य करते, जे झिंक च्या वापराने तयार होते. पिकाची नत्राचे…