Browsing Tag

अँपिलोमयसिंन

शेतीसाठी फायद्याचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म

ट्रायकोडर्मा - एक बुरशी जी इतर बुरशीना खाते , उपयोग करपा , भुरी , डाऊनि ,जमिनीतून येणाऱ्या बुरशी करिता उत्तम . स्युडोमनास - एक जिवाणू जो इतर बुरशीना खातो , उपयोग करपा , भुरी , डाऊनि , जमिनीतून येणाऱ्या बुरशी करिता उत्तम . अँपिलोमयसिंन -एक…