नाशिक येथील बाजार समितीमध्ये भाज्यांचे दर स्थिर

0

नाशिक येथील बाजार समितीमध्ये वांग्यांची १४० क्विंटल आवक झाली. त्यांना प्रतिक्विंटल १५०० ते ४५०० असा दर होता. त्यास सर्वसाधारण दर ३५५० रुपये राहिला.

ढोबळी मिरचीची आवक १०७ क्विंटल झाली. त्यास प्रतिक्विंटल २५०० ते ४३७५, सर्वसाधारण दर ३४४० राहिला.भेंडीची आवक ५२ क्विंटल झाली. तिला १६६० ते ३७५० दर होता. बाजारात आवक सध्या सर्वसाधारण आहे. भेंडीला सर्वसाधारण दर २९१० रुपये राहिला.

फ्लॉवरची आवक ६३९ क्विंटल झाली. त्यास प्रतिक्विंटल ३६० ते ८९० रुपये, सर्वसाधारण दर ६४२ रुपये राहिला. कोबीची आवक ७६९ क्विंटल झाली. तिला १६५ ते ३३०, तर सर्वसाधारण दर २५० राहिला.

बटाट्याची आवक २१३५ क्विंटल, त्यास ११०० ते २०००, सर्वसाधारण दर १६०० राहिला. लसणाची आवक १० क्विंटल झाली. दर ४००० ते ९१५०, सर्वसाधारण दर ७००० राहिला.लिंबांची आवक ७० क्विंटल झाली. त्यास १००० ते २२५०, सर्वसाधारण दर १७५० रुपये राहिला. कांद्याची आवक १२४७ क्विंटल झाली. त्यास ८५० ते ३६००, सर्वसाधारण दर २१०० राहिला.

दोडक्याची आवक ७१ क्विंटल झाली. त्यास ३७५० ते ४४५८, तर सर्वसाधारण दर ३९६० राहिला. काकडीची आवक ३८५ क्विंटल झाली. तिला १००० ते २१२५, सर्वसाधारण दर १६५० राहिला. भोपळ्याची आवक ६२७ क्विंटल होती. त्यास २०० ते ११३५, सर्वसाधारण दर ५३५ राहिला. कारल्याची आवक ११४ क्विंटल झाली. त्यास २९१५ ते ३७५०, सर्वसाधारण दर ३१६५ राहिला.

फळांमध्ये बोरांची आवक २२० क्विंटल झाली. त्यास ५०० ते ११००, सर्वसाधारण दर ८०० राहिला. केळीची आवक ११० क्विंटल झाली.पेरूची आवक १८ क्विंटल झाली. त्यास ६२५ ते १२५०, सर्वसाधारण दर १००० राहिला. डाळिंबांची आवक ४४ क्विंटल झाली. त्यास २००० ते ४५००, सर्वसाधारण दर ३५०० राहिला.

 

Leave a comment