जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची १६ क्विंटल आवक

0

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची १६ क्विंटल आवक झाली असल्याची माहित देण्यात आली असून दर ३००० ते ५००० व सर्वसाधारण ३००० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला. मेथीची चार क्विंटल आवक झाली. मेथीला प्रतिक्विंटल ६०० ते ९०० व सर्वसाधारण ५०० रुपये दर मिळाला. भेंडीची २४ क्विंटल आवक झाली. भेंडीला प्रतिक्विंटल ११०० ते १५०० व सर्वसाधारण १००० रुपये दर होता.

हिरव्या मिरचीची १७ क्विंटल आवक झाली.तिला प्रतिक्विंटल २००० ते ३००० व सर्वसाधारण २५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळाला.गवारीची दोन क्विंटल आवक झाली. दर प्रतिक्विंटल २००० ते ४००० व सर्वसाधारण ३००० रुपये मिळाले.

भरताच्या वांग्यांची २३ क्विंटल आवक झाली. त्यांना प्रतिक्विंटल १२०० ते २२०० व सर्वसाधारण १५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळाला.पालकाची दीड क्विंटल आवक झाली. पालकला प्रतिक्विंटल १९०० रुपये दर मिळाला. दोडक्‍यांची नऊ क्विंटल आवक झाली.

टोमॅटोची १३ क्विंटल आवक झाली. दर प्रतिक्विंटल २२०० ते ३२०० व सर्वसाधारण २००० रुपये दर मिळाला.कोबीची १४ क्विंटल आवक झाली. दर प्रतिक्विंटल १५०० ते २५०० सर्वसाधारण १७०० रुपये, असा होता. भोपळ्याची १५ क्विंटल आवक झाली. त्यास प्रतिक्विंटल १७०० रुपये दर मिळाला.

शेवगा शेंगांची दीड क्विंटल आवक झाली. शेवगा शेंगांना प्रतिक्विंटल १४०० रुपये दर मिळाला. दोडक्‍याला १४०० रुपये दर होता. लहान काटेरी वांग्यांची १७ क्विंटल आवक झाली. वांग्यांना सर्वसाधारण १८०० रुपये दर होता.

Leave a comment